Műszaki és Eredetiségvizsgálat

Eredetiségvizsgálat

Eredetvizsgálat szükséges: 

-a használt jármű, továbbá a gyártótól származó járműkísérő lappal nem rendelkező új jármű, valamint a járműnyilvántartásba korábban még nem vett lassú jármű, vagy egyéb jármű első forgalomba helyezésekor;

– a forgalomból végleg, vagy átmeneti időszakra kivont járművek ismételt forgalomba helyezésekor, illetve a forgalomból ideiglenesen kivont járművek esetében az ismételt forgalomba helyezéskor akkor, ha tulajdonosváltozás következett be; 

-a jármű alvázszámának megváltoztatásával járó műszaki beavatkozást – alvázszámot hordozó szerkezeti elem, alváz vagy karosszéria cseréje – megelőzően; 

– a jármű – kivéve a lassú járművet és a lassú jármű pótkocsiját – 

tulajdonjogában bekövetkezett változás nyilvántartásba vételekor. 

– A forgalomba még nem helyezett sérült jármű esetében az előzetes eredetiség ellenőrzést a jármű alvázszámának megváltoztatásával járó műszaki beavatkozást – alvázszámot hordozó szerkezeti elem, alváz vagy karosszéria cseréje vagy javítása – és a közlekedési hatóság műszaki megvizsgálását megelőzően kell kezdeményezni. 

-Külföldről Magyarországra hozott, honosítani kívánt, használt gépjármű NKH-n való vizsgáztatása és az Okmányirodai ügyintézése között. 

Az előzetes eredetiségvizsgálat elvégzése nélkül is nyilvántartásba kell venni a jármű tulajdonjogában bekövetkezett változást, ha annak jogalapja öröklés, annak jogalapja gazdasági társaságok átalakulásával bekövetkezett vagyonszerzés, feltéve, hogy az újonnan létrejött gazdálkodó szervezet a korábbinak általános jogutódja lesz, 

– annak jogalapja a közös tulajdon megszüntetése, amennyiben a jármű valamelyik tulajdonostárs tulajdonába kerül, vagy közös tulajdon létesítése esetén, ha az egyik tulajdonostárs korábban a jármű tulajdonosa volt,

– a jármű nyilvántartott üzemben tartója változatlan marad, feltéve, ha a lízingszerződés teljesülésével a jármű tulajdonjogát megszerzi, 

– annak jogalapja állami szerv kezelésében lévő jármű más állami szerv részére történő átadása,

– annak jogalapja a használt jármű cégjegyzék vagy vállalkozói igazolvány alapján az adásvétel időpontjában fő tevékenysége szerint gépjármű- kereskedelemre jogosult szervezet vagy vállalkozó tulajdonába kerülése, kivéve a rendeltetésszerű használat céljából történő tulajdonszerzést. 

-A muzeális jellegű járművekkel kapcsolatos közlekedési igazgatási eljáráshoz, továbbá a négykerekű segédmotoros kerékpárok első magyarországi forgalomba helyezésére irányuló közlekedési igazgatási eljáráshoz az előzetes eredetiségvizsgálatot nem kell elvégezni. 

-tulajdonjogában bekövetkezett változást közeli hozzátartozók egymás közötti tulajdonátruházása esetén. 

 

Fontos még tudni, hogy 60 napig érvényes egy fel nem használt eredetiségvizsga és értelemszerűen minden tulajdonos váltáskor újat kell készíteni, még akkor is ha csak 2 hónapig volt az autó nálunk és természetesen tisztában vagyunk azzal is, hogy minden rendben van vele. A szabályozásnak megfelelően a járművek tulajdonjog változásának bejelentésére egyébként is mindössze 15 nap áll rendelkezésünkre. 

Műszaki vizsga

Benzin és dízel üzemű személy és kisteher gépjárművek, motorkerékpárok és utánfutók műszaki vizsgáztatását hatósági áron végezzük. Számunkra különösen fontos ügyfeleink elégedettsége, ezért lehetőséget biztosítunk előzetes átvizsgálásra, az esetleges „Alkalmatlan” minősítés elkerülése végett. Nálunk a minőség az első, ezért is garantáljuk Önnek, hogy úgy fogunk bánni az autójával, mintha a sajátunk lenne!

Műszaki vizsga és a környezetvédelmi felülvizsgálat új szabályai:

Továbbra is a műszaki vizsga végén, – a jármű forgalmi engedélyében – érvényesítésre kerül az új érvényességi idő, a következő műszaki vizsga időpontja. Amennyiben a forgalmi engedélybe bejegyzés nem tehető, vagy a műszaki vizsgán olyan megállapításokra kerül sor, amelyek alapján az okmány arra nem alkalmas, úgy a hatósági bizonyítvánnyal (műszaki adatlappal) a továbbiakban is el kell menni az okmányirodához, ahol a forgalmi engedély cseréje vagy érvényesítése történik.

Kérésére az okmányirodai ügyintézést átvállaljuk.

 1. január 1-jétől a jármű műszaki és környezetvédelmi érvényességét kizárólag a forgalmi engedély bizonyítja, A környezetvédelmi igazoló lap (zöldkártya) 2010. január 1-jei hatállyal megszűnt. A járművel a közúti forgalomban a forgalmi engedélybe bejegyzett érvényesség időpontjáig lehet részt venni.

2016 januárjától az új műszaki érvényességet, illetve a környezetvédelmi megfelelőséget jelölő matricát nem ragasztják már fel a rendszámra a műszaki vizsgát követően, valamint változtak a 3,5 tonna és az alatti járművek időszakos műszaki vizsgálatára vonatkozó szabályok is. A közigazgatási bürokráciacsökkentés révén 2016. január 1-től a forgalmi rendszámon eddig elhelyezett rendszám-érvényesítő körcímke,valamint a környezetvédelmi megfelelőséget jelölő plakett is megszűnik. Mindkettőt a soron következő műszaki vizsgálat során, a műszaki vizsgabiztos távolítja el. Az üzembentartóknak e tekintetben semmi teendője nincsen. A plakettek megszűnése azonban nem jelenti a járművek környezetvédelmi osztályba sorolásának megváltozását, az a járművek forgalmi engedélyének „V.9.” rovatában továbbra is szerepel.A közúti közlekedési szolgáltatást nem végző személygépkocsikat (M1 járműkategória), a különleges felépítménnyel nem rendelkező kistehergépkocsikat (N1 járműkategória), valamint egyes pótkocsikat(01 és 02 járműkategória) érinti az a szabályozás, amely szerint ezentúl az időszakos műszaki vizsgálat csak külső vizsgálóállomáson végezhető el, abban az esetben, ha a közúti járművek műszaki megvizsgálásáról szóló jogszabály másként nem rendelkezik.

Amit mi sem tudunk vizsgáztatni a teljesség igénye nélkül:

-Első oldalüvegek sötétítő fóliázása.Utólagosan beépített Xenon-világítás

-Fényszórómaszk használata

-Sport kipufogódob

-Típusidegen keréktárcsa (felni)

-Járó motornál világító ABS,légzsák lámpa

Segítségül csatoljuk a vonatkozó rendeletek linkjeit a gépjárművek műszaki megvizsgálásáról:

5/1990.(IV.12.) rendelet

6/1990.(IV.12.) rendelet

Mi garanciát vállalunk a legjobb árakra!

A KZS Mobil Car Kft. az alábbi jármű típusok műszaki vizsgáztatását és eredetvizsgálatát végzi:

 • motorkerékpár
 • utánfutó
 • személygépjármű
 • kistehergépjármű
 • tehergépjármű
A műszaki vizsga elvégzéséhez szükséges dokumentumok:

Vállalkozás tulajdonában lévő gépjármű esetén:

 • cégkivonat
 • aláírási címpéldány
 • forgalmi engedély vagy határozat
 • biztosítást igazoló csekk
 • meghatalmazás

Magánszemély tulajdonában lévő gépjármű esetén:

 • forgalmi engedély vagy határozat
 • biztosítást igazoló csekk
 • tulajdonos személyi adatai /szül. hely, idő, szig szám/

Eredetvizsgálathoz szükséges dokumentumok:

 • forgalmi engedély vagy határozat
 • tulajdonos személyi adatai /szül. hely, idő, szig szám/
 • Cég esetén meghatalmazás